با ما تماس بگیرید

02142843-09102028208


آموزش مدارهای منطقی

تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
33 جلسه
مدرس دوره
محمد سوری
65,000 تومان
65,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش مدار های منطقی

درس مدار منطقی(طراحی دیجیتال ) یکی از دروس اصلی رشته مهندسی کامپوتر و برق می باشد.

یکی از دروسی هست که دانشجو ها ازش گریزانن و پاس کردنش براشون سخته!

البته درس سختی نیست و با آموزش میشه نمره خوبی گرفت.

در شروع مبانی ریاضیاتی چون تبدیل مبنا ها، اعداد منفی، جبر بولی و  ساده سازی توابع توضح داده می شود.

سپس نحوه اتصال مدار ها به طوری که بتوان گیت های پایه را ساخته و عملیات منطقی مثل(AND – OR – NOT – XOR) را انجام دهند را یاد می گیریم.

بعد ازآن استفاده از این گیت ها به منظور ساختار مدار های جمع کننده ،تفریق کننده ،ضرب کننده و مقایسه کننده را فرا خواهیم گرفت.

جلسات دوره

معرفی استاد
4 دقیقه
جبر بول و گیت های منطقی،معرفی مبنای اعداد و تبدیلات مبنا جلسه اول
29 دقیقه
جبر بول و گیت های منطقی،معرفی مبنای اعداد و تبدیلات مبنا جلسه دوم
31 دقیقه
جمع اعداد در مبناهای مختلف،مکمل های اعداد
18 دقیقه
تفریق اعداد در مبناهای مختلف،اعداد دودویی علامت دار
34 دقیقه
کدهای دودویی
45 دقیقه
حافظه و ثبات های دودویی،منطق دودویی
17 دقیقه
کد گذاری (خود مکمل) تعاریف اولیه
17 دقیقه
تقدم عملگرها،نمودارون،توابع بول
28 دقیقه
مکمل یک تابع
15 دقیقه
فرم کانونیک یا متعارف و فرم استاندارد
39 دقیقه
تبدیل فرم های کانونیک به یکدیگر،سایر عملیات منطقی
33 دقیقه
گسترش ورودی گیت ها،مدارهای مجمع
33 دقیقه
ساده سازی توابع بول،روش دیاگرام،نقشه های دو و سه متغیره
28 دقیقه
نقشه چهار متغیره،نقشه پنج متغیره
31 دقیقه
ساده نمودن تابع حاصل ضرب مجموع ها
23 دقیقه
پیاده سازی گیت هایNANDوNOR،پیاده سازی تابع باNANDوNOR
32 دقیقه
شرایط بی اهمیت،روش جدول بندی،تعیین انتخاب های نخستین
32 دقیقه
استفاده از اعداد دهدهی به جای دودویی در روش جدول بندی
32 دقیقه
جمع کنندها،تفریق گرها
39 دقیقه
تبدیل کدها،روش تحلیل مدارهای ترکیبی
42 دقیقه
تجزیه و تحلیل دیاگرامNAND،تبدیل دیاگرام NANDبهAND-OR
24 دقیقه
مدارهایNORچند طبقه،پیاده سازی تابع با گیتNOR
34 دقیقه
جمع و تفریق کنندهای دودویی،اتشار رقم نقلی
29 دقیقه
جمع کننده دهدهی،جمع کننده در کد BCD
29 دقیقه
مقایسه گر دو مقدار،دیکدرها و انکدرها
20 دقیقه
مدارهایترکیبیMSIوPLD،مالتی بلکسر،پیاده سازی تابع بول با مالتی بلکسر
23 دقیقه
مدارهایترکیبیMSIوPLD،بافرهای سه حالته،لامپ های 7 قسمتی
17 دقیقه
حافظه فقط خواندنی،آرایه منطقی برنامه پذیر،آرایه برنامه پذیر
38 دقیقه
فلیپ فلاپ پایه اچ،فلیپ فلاپRSبا پالس ساعتCP
25 دقیقه
مدارهای ترکیبی سنکرون قسمت اول
46 دقیقه
مدارهای ترکیبی سنکرون قسمت دوم
39 دقیقه
مدارهای ترکیبی سنکرون قسمت سوم
39 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای