با ما تماس بگیرید

02142843-09102028208


آموزش مدار الکتریکی 1

تعداد فصل‌ها
1 فصل
مدت دوره
11 ساعت
تعداد جلسات
25 جلسه
تعداد فراگیر
15 نفر
مدرس دوره
زکریا افشار
65,000 تومان
65,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش مدار های الکتریکی 1
به گفته بسیاری این درس از پایه ای ترین دروس مهندسی برق به شمار می آید .

بدون شک هر دانشجویی مهندسی برق باید آموزش مدار های الکتریکی 1را به خوبی یاد بگیرد. به دلیل اهمیت این درس در صنعت ،در سایر رشته ها به ویژه کامپیوتر تدریس می شود .

شاید یکی از مشکلات این درس حجم بالا و گستردگی مطالب کتاب باشد . در این دوره ی آموزشی استاد زکریا به آموزش مفاهیم این کتاب می پردازد.

جلسات دوره

قانون اهم-قانونKCLوKVL-قضیه تلگان و....همراه با مثال
34 دقیقه
روش جایگزین کردن مقاومت به جای منابع وابسته همراه با مثال
28 دقیقه
قانون تقسیم جریان و تقسیم ولتاژ-قانون تبدیل منبع همراه با مثال
20 دقیقه
روش های تحلیل مدارهمراه با مثال
22 دقیقه
معادل تونن و نورتن همراه با مثال
33 دقیقه
توان متوسط در مدارات مقاومتی در حضور منابع ac
28 دقیقه
قضیه جمع آثار به همراه مثال
20 دقیقه
تقارن در مدارهای الکتریکی-مدارهای مقاومتی غیر خطی
35 دقیقه
قضیه انتقال ماکزیمم توان در مدارات مقاومتی
27 دقیقه
معرفی آپ-امپ ایده آل-روش تحلیل مدارات آپ-امپی
21 دقیقه
آمادگی ریاضی برای تحلیل مدارات غیر مقاومتی
19 دقیقه
آشنایی با ورودی های مدار-خواص تابع ضربه
44 دقیقه
روش تحلیل مدارات غیر مقاومتی LTI-مدارات مرتبه 2
38 دقیقه
مثالهایی از مبحث مدارات غیر مقاومتی
38 دقیقه
تغییر انی در منابع مستقل مدار
14 دقیقه
حالت های که ولتاژخازن و جریان سلف جهش میکنند-ورودی ضربه ای
36 دقیقه
مثالهایی از مبحث ورودی ضربه ای
0 دقیقه
حلقه خازنی و عبور جریان ضربه ای از خازن ها
32 دقیقه
مثالهایی از مبحث حلقه خازنی بخش اول
31 دقیقه
مثالهایی از مبحث حلقه خازنی بخش دوم
20 دقیقه
مثالهایی از مبحث گروه سلفی
24 دقیقه
مفهوم حالت دایمی در مداراتLTIهمراه با مثال
24 دقیقه
ثابت زمانی مدارات مرتبه اول
25 دقیقه
مبحث های نهایی مدارهای الکتریکی I
23 دقیقه
مثال از مبحث گروه خازنی و وجود فرکانس طبیعی صفر
19 دقیقه

امتیاز

3.33 از 5 / 3 رای