با ما تماس بگیرید

02142843-09102028208


آموزش متره برآورد

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
9 ساعت
تعداد جلسات
12 جلسه
مدرس دوره
مهدی جمالی
65,000 تومان
65,000 تومان

توضیحات دوره

در مهندسی عمران فرآیند اندازه گیری مصالح مورد نیاز برای انجام یک پروژه و یا اندازه گیری مقدار مصالح استفاده شده در یک پروژه متره و برآورد نامیده می شود.

این اندازه گیری ها و آنالیز ها معمولا در جداولی خاص قرار می گیرند. که به آن صورت وضعیت می گویند.

متره و برآورد یکی از زیر مجموعه های مدیریت پروژه می باشد.

به افراد شاغل در این حوزه متروور می گویند.

متره جهت پیش بینی هزینه های اجرایی عمرانی کاربر دارد.

جلسات دوره

معرفی استاد
6 دقیقه
تعریف متره و برآورد و کاربردهای آن جلسه اول
60 دقیقه
تعریف متره و برآورد و کاربردهای آن جلسه دوم
60 دقیقه
مروری بر فصل اول
50 دقیقه
بررسی انواع فونداسیون ها جلسه اول
43 دقیقه
بررسی انواع فونداسیون ها جلسه دوم
51 دقیقه
ادامه مبحث محاسبه میل گردهای فونداسیون
72 دقیقه
ادامه بحث اسکلت جلسه اول
47 دقیقه
ادامه بحث اسکلت جلسه دوم
33 دقیقه
نحوه محاسبه و متره انواع درب و پنجره و پروفایل ها نحوه محاسبه سنگ کاری جلسه اول
39 دقیقه
نحوه محاسبه و متره انواع درب و پنجره و پروفایل ها نحوه محاسبه سنگ کاری جلسه دوم
49 دقیقه
نکات باقیمانده در مورد نازک کاری
45 دقیقه

مدرس دورهمهندس و کارشناس ارشد عمران

بیش از ۱۵ سال در بخش اجرا

و بیش ۱۰ سال در بخش تدریس دروس عمرانی

مدرس درس متره و برآورد


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای