با ما تماس بگیرید

02142843


آموزش سالیدورک

تعداد فصل‌ها
3 فصل
مدت دوره
13 ساعت
تعداد جلسات
31 جلسه
مدرس دوره
امیر حسین پور
75,000 تومان
75,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

نصب نرم افزار
12 دقیقه
معرفی محیط و قابلیت های جدید
19 دقیقه
مدل سازی دو بعدی و ترسیم دقیق
21 دقیقه
مدل سازی دو بعدی
21 دقیقه
مدل سازی دو بعدی
32 دقیقه
تمرینات بخش دوبعدی
22 دقیقه
مدل سازی سه بعدی (اصول اولیه)
32 دقیقه
استفاده از انواع صفحات کاری در مدل سازی سه بعدی
21 دقیقه
تمرینات بخش اول به همراه آموزش Projection
16 دقیقه
دستور Revolve و انجام تمرینات مرتبط
9 دقیقه
دستور Swept به همراه تمرینات مرتبط و معرفی مسیرهای سه بعدی و مارپیچ
33 دقیقه
روش های تکثیر مقدماتی و مدل سازی چرخدنده مارپیچ و پیچ گوشتی
28 دقیقه
انواع روش های تکثیر منظم و غیرمنظم
15 دقیقه
تمرینات بخش دوم
21 دقیقه
دستور Loft و تمرینات مرتبط
20 دقیقه
تمرینات بخش سوم
30 دقیقه
دستور boundary و Holes
22 دقیقه
دستور Fillet و Chamfer
18 دقیقه
انعکاس طرح روی سطوح به صورت برجسته و فرورفته به همراه دستورات اصلاحی
16 دقیقه
تمرینات بخش چهارم
22 دقیقه
مونتاژ قطعات و بکارگیری قطعات استاندارد
36 دقیقه
مدل سازی پیستون و ملحقات آن بهمراه شبیه سازی حرکت دستگاه
57 دقیقه
ساخت فضای انفجاری برای نمایش باز شده دستگاه به همراه چگونگی طراحی یاتاقان، بست، استراکچرو بادامک
19 دقیقه
نقشه کشی و تهیه سه نما، برش، اندازه گذاری و...
36 دقیقه
محیط طراحی قطعات ورق کاری شده
25 دقیقه
نصب سالید ورکس 2018
14 دقیقه
مدل سازی و مونتاژ مکانیزم بازو
35 دقیقه
مدل سازی و مونتاژ مجموعه غلتک ها
47 دقیقه
نقشه کشی و نقشه های انفجاری مجموعه غلتک ها
16 دقیقه
مدل سازی احجام صنعتی
30 دقیقه
مدل سازی و مونتاژ پازل سه بعدی
20 دقیقه

مدرس دوره


امیر حسین پور کارشناس ارشد مکانیک دانش آموخته دانش تهران 
مدرس دروس کتیا سالیدورک و آباکوئیس ودر مجموع درس مهندسی

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای