با ما تماس بگیرید

02142843-09102028208


آموزش کتیا پارت 1

تعداد فصل‌ها
2 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
26 جلسه
مدرس دوره
امیر حسین پور
85,000 تومان
85,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

معرفی محیط نرم افزار و ابزارهای مقدماتی
25 دقیقه
معرفی محیط و مدل سازی دوبعدی (نوار ابزار profile )
19 دقیقه
مدل سازی دوبعدی (نوار ابزار profile )
18 دقیقه
مدل سازی دوبعدی (نوار ابزار operation)
20 دقیقه
قیدگذاری (نوار ابزار constraints)
26 دقیقه
مقدمات طراحی و (Pad&Pocket)
21 دقیقه
plan &projection
28 دقیقه
نکات تکمیلی (Pad&Pocket)
25 دقیقه
(Shaft&Groove) وانواع Fillet
17 دقیقه
(Rib&Slot) و Shell
14 دقیقه
(Multisection solid&Remove multi section solid)
33 دقیقه
Stiffener و دستورات تکمیلی (نوار ابزار Dress-up features)
28 دقیقه
معرفی تاریخچه نرم افزار و نحوه نصب کتیا
23 دقیقه
روش های تکثیر
29 دقیقه
دستورات تکمیلی (نوار ابزار Sketch based feature)
28 دقیقه
دستورات تکمیلی Transformation features ، Measure و Material
22 دقیقه
معرفی Body و دستورات Boolean operation
19 دقیقه
معرفی محیط و روش اجرای مونتاژ
39 دقیقه
دستورات تکمیلی مونتاژ
13 دقیقه
پروژه مونتاژ موتور 8 سیلندر (بخش اول پروژه)
33 دقیقه
پروژه مونتاژ موتور 8 سیلندر (بخش دوم پروژه)
21 دقیقه
پروژه مونتاژ موتور 8 سیلندر (بخش سوم پروژه)
15 دقیقه
پروژه مونتاژ موتور 8 سیلندر (بخش چهارم پروژه)
43 دقیقه
تهیه نقشه های دمونتاژ(انفجاری)
16 دقیقه
معرفی محیط و انواع روش های تهیه نماهای نقشه کشی و برش
24 دقیقه
اندازه گذاری، تلرانس، علائم نقشه کشی و تهیه لیست قطعات
25 دقیقه

مدرس دوره


امیر حسین پور کارشناس ارشد مکانیک دانش آموخته دانش تهران 
مدرس دروس کتیا سالیدورک و آباکوئیس ودر مجموع درس مهندسی

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای