با ما تماس بگیرید

02142843-09102028208


آموزش زیست کنکور دهم

تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
43 ساعت
تعداد جلسات
92 جلسه
مدرس دوره
محمد علی ملکی
85,000 تومان
85,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش زیست کنکور دهم
آموزش زیست کنکور دهم یک بسته آموزشی کارآمد برای دانش آموزان رشته تجربی است و از دروس اصلی رشته علوم تجربی هست و یکی از دروسی هست که این رشته را از رشته ریاضی فیزیک متمایز می کند . مجموعه آموزشی چی یاد سعی بر آن کرده که در بسته آموزش زیست کنکور دهم به حل سوالاتی که در سال های قبل در کنکور آمده و نکات خاص آنها بپردازد . این مجموعه سعی بر آن کرده که از اساتید برتر این حوزه برای تهیه این بسته استفاده کند . جناب آقای دکتر ملکی مدرسی هست که دانش آموزان را در این درس راهنمایی می کند ایشان از مدرسان برجسته  و از طراحان سوالات کنکوری می باشد که این مجموعه را در این بسته " آموزش زیست کنکور دهم " همراهی کرده است .
آنچه در در این بسته می آموزیم : 
گروه آموزشی چی یاد سعی بر آن کرده آنچه را که دانش آموزان ممکن است در تست های کنکور با آن مواجه شوند را در این بسته آموزشی به آنها بیاموزد . در این بسته سوالات هر فصل بصورت دسته بندی شده و بر اساس فصل های خود کتاب درسی تهیه شده است . بسته آموزش کنکور دهم شامل تست های 7 فصل کتاب درسی زیست دهم در 93 جلسه توسط گرده آموزشی چی یاد تهیه شده است و برای دانش آموزان در دسترس قرار گرفته است .
دانش آموزان عزیز میتوانند پس از  استفاده کامل از این مجموعه بسته آموزش زیست کنکور سال یازدهم که توسط استاد ملکی تدریس و توسط این گروه آموزشی عرضه شده را تهیه کنند .
 

جلسات دوره

دیروز امروز فردا جلسه اول
30 دقیقه
دیروز امروز فردا جلسه دوم
30 دقیقه
دیروز امروز فردا جلسه سوم
30 دقیقه
دیروز امروز فردا جلسه چهارم
27 دقیقه
دیروز امروز فردا جلسه پنجم
27 دقیقه
دیروز امروز فردا جلسه ششم
31 دقیقه
دیروز امروز فردا جلسه هفتم
28 دقیقه
دیروز امروز فردا جلسه هشتم
14 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه اول
37 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه دوم
34 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه سوم
30 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه چهارم
32 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه پنجم
35 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه ششم
28 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه هفتم
26 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه هشتم
29 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه نهم
29 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه دهم
29 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه یازدهم
35 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه دوازدهم
34 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه سیزدهم
31 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه چهاردهم
34 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه پانزد
32 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه شانزدهم
30 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه هفدهم
25 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه هجدهم
25 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه نوزدهم
33 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه بیستم
31 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه بیست و یکم
33 دقیقه
گوارش و جذب مواد جلسه بیست و دوم
29 دقیقه
تبادلات گازی جلسه اول
27 دقیقه
تبادلات گازی جلسه دوم
29 دقیقه
تبادلات گازی جلسه سوم
25 دقیقه
تبادلات گازی جلسه چهارم
23 دقیقه
تبادلات گازی جلسه پنجم
34 دقیقه
تبادلات گازی جلسه ششم
35 دقیقه
تبادلات گازی جلسه هفتم
25 دقیقه
تبادلات گازی جلسه هشتم
32 دقیقه
تبادلات گازی جلسه نهم
29 دقیقه
تبادلات گازی جلسه دهم
29 دقیقه
تبادلات گازی جلسه یازدهم
32 دقیقه
تبادلات گازی جلسه دوازدهم
28 دقیقه
تبادلات گازی جلسه سیزدهم
17 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه اول
30 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه دوم
32 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه سوم
30 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه چهارم
27 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه پنجم
26 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه ششم
30 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه هفتم
31 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه هشتم
30 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه نهم
32 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه دهم
30 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه یازدهم
30 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه دوازدهم
28 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه سیزدهم
27 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه چهاردهم
28 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه پانزدهم
31 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه شانزدهم
27 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه هفدهم
25 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه هجدهم
29 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه نوزدهم
29 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه بیستم
31 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه بیست و یکم
25 دقیقه
گردش مواد در بدن جلسه بیست و دوم
19 دقیقه
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه اول
33 دقیقه
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه دوم
25 دقیقه
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه سوم
33 دقیقه
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه چهارم
27 دقیقه
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه پنجم
31 دقیقه
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه ششم
30 دقیقه
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه هفتم
30 دقیقه
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد جلسه هشتم
18 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه اول
23 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه دوم
23 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه سوم
25 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه چهارم
13 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه پنجم
29 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه ششم
20 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه هفتم
23 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه هشتم
24 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه نهم
25 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه دهم
23 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه یازدهم
30 دقیقه
از یاخته تا گیاه جلسه سیزدهم
34 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاه اول
24 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاه دوم
29 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاه سوم
10 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاه چهارم
27 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاه پنجم
21 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاه ششم
25 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاه هفتم
27 دقیقه

مدرس دوره


فارغ التحصیل دبیرستان ماندگار البرز با معدل 19/94
_دانشجوی رشته پزشکی
_طراح سوالات آزمون های سراسری گاج
_نویسنده کتاب های مهر و ماه
 

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای